Praktijkinfo

RaadplegingsurenVoor een huisbezoek of dringende inlichtingen kan u rechtstreeks naar ons bellen op 057/40.15.60.
Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.

Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

U kan bij ons terecht omdat u ziek bent, of emotioneel of psychisch in de war bent, voor begeleiding rondom geboren worden of sterven, of voor steun tijdens de moeilijke momenten in uw leven.

U kan bij ons terecht met uw baby of kleine kindjes : voor ziektes, voedingsadvies of preventie en vaccinatie.

Wij zijn bijgeschoold voor kleine heelkundige ingrepen : verwijderen kleine huidletsels, wratjes, ingegroeide teennagels, snijwondes, … Ook kleinere trauma’s aan handen, armen, benen en voeten kunnen bij ons verzorgd worden: wij leggen gipsen aan.

Doorverwijzing en opvolging van resultaten bij een specialist behoren ook tot onze taak als huisarts


Afwezigheidsperiodes

De praktijk is gesloten van de Zaterdag middag tot de Maandag ochtend 8.00 uur
Wij worden vervangen door de arts van wacht.

• Voor een dringende afspraak belt u naar 057/40.15.60. Als u écht dringend moet worden geholpen, dan regelen we dat.

• Een afspraak kost niets extra.

• Mocht het telefoonnummer 057/40.15.60 gestoord zijn, bel dan later terug of in het weekend / nacht het wachtdienstnummer: 057/30.01.49. Gebruik dit enkel als u anders geen verbinding krijgt, NIET omdat 057/40.15.60 bezet is! soms zijn we op huisbezoek en niet altijd bereikbaar met de G.S.M.
U kan ook een boodschap inspreken zodat we u terug opbellen om af te spreken.

Afspraak annuleren

Als u een afspraak hebt gemaakt en uw plannen veranderen, bel dan even op om die afspraak af te zeggen. Dan kan iemand anders nog van die tijd gebruik maken.
Annuleren kan alleen telefonisch.


Wat moet u meebrengen?

• uw identiteitsbewijs-met-foto
• kleefbriefjes van uw ziekenfonds voor bloedonderzoeken
• als u komt voor labo-onderzoek of gynecologisch onderzoek: altijd een kleefbriefje van uw ziekenfonds voorzien
• zie ook tarieven

Huisbezoeken

• U kan een huisbezoek alleen aanvragen op 057/40.15.60, niet via e-mail.

• Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Vraag geen huisbezoek aan "voor het comfort". Dat vertraagt de dienstverlening aan de patiënten die echt op een huisbezoek zijn aangewezen.

• Als het niet om een oproep wegens medische urgentie gaat, krijgen raadplegingen voorrang. Daarom bent u met een raadpleging doorgaans sneller geholpen. Het is ook goedkoper. Want op raadpleging krijgt u een remgeldvermindering.

• Mocht het telefoonnummer 057/ 40.15.60 gestoord zijn, bel dan het nummer: 0475/273490 of 0476/407528. Gebruik dit enkel als u anders geen verbinding krijgt, NIET als 057/40.15.60 bezet is!

Urgenties

Bel ons voor een urgentie meteen op. Verlies geen tijd door eerst naar de praktijk te komen en aan te bellen, behalve tijdens de raadplegingsuren.
Ook 's nachts en in het weekend zorgen wij ervoor dat ofwel wij ofwel een wachtdokter zo snel mogelijk hulp kan bieden.

Werkonbekwaamheid


Een huisarts is geen “werkonbekwaamheidsattestvoorschrijfmachine: wees eerlijk en correct : een attest wordt u enkel voorgeschreven indien u werkelijk niet in staat bent om te werken of naar school te gaan. Attesten voor schoolverzuim door een andere reden dan ziekte zullen u geweigerd worden.

Voorschriften en attesten


Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
Ik kan en mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het mij daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften. Maak best voor u thuis vertrekt een overzichtje van wat u nog in huis hebt.