Welkom in onze huisartsenpraktijk

KOORTS OF VERKOUDHEID? KOM NIET RECHTSTREEKS NAAR DE PRAKTIJK MAAR BEL VOOR EEN AFSPRAAK RECHTSTREEKS OP 57/401560 !!!

Meer info via https://www.info-coronavirus.be/nl/
Stacks Image 203
Wij schrijven een nieuw hoofdstuk aan ons (en jullie) verhaal :


Het laatste jaar zijn wij samen met Dr Ben Doise van Roesbrugge druk bezig geweest om een nieuwe huisartsengroepspraktijk op poten te zetten.

START VAN DE NIEUWE GROEPSPRAKTIJK ZAT 20/06/2020

Molendreef 8a 8972 Proven

Proven is de grootste dorpskern gelegen tussen onze beide praktijken en voor de meeste mensen gemakkelijk bereikbaar.

We zullen er met drie huisartsen en een huisarts in opleiding (Monica) raadplegingen houden op afspraak. Patiënten zullen vrije keuze hebben welke arts ze raadplegen.

Monica start bij dokter Ben vanaf 1/10/2020, zij heeft al haar diploma van arts en zal wanneer ze bij ons start al een specialisatie in de huisartsgeneeskunde van 2 jaar achter de rug hebben, een goede aanwinst voor ons team.

We houden jullie verder op de hoogte van de ontwikkelingen.Dit jaar gaat de samenwerking met Dr. Doise gewoon verder.
Op die momenten wanneer wij niet beschikbaar zijn zorgt Dr. Doise voor de de permanentie. Omdat we over een gedeeld dossiersysteem beschikken kunnen zij u ook optimaal helpen. Zie ook zij website :
http://drbendoise.be/Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen.
U kan op de praktijk de meest kwaliteitsvolle behandeling aanbieden en door het afsprakensysteem hoeft u niet te lang te wachten in de wachtzaal.
Huisbezoeken blijven op deze manier gereserveerd voor mensen die ofwel immobiel zijn ofwel ernstig ziek.
Wens je toch een huisbezoek aan te vragen doe dit dan zo mogelijk voor 10 uur.

Alvast bedankt voor het vertrouwen!

U vindt hier alle informatie over onze dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, hoe een afspraak te maken, het Globaal Medisch Dossier, enz...
Bekijk eens rustig deze site en plaats ons bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van mogelijke veranderingen in de praktijk.

Vanaf 1/1/2018 willen we onze patiënten de mogelijkheid bieden om op afspraak te komen via een elektronische agenda.
`
Op afspraak werken heeft voor de patiënt het voordeel dat je zelf kan bepalen wanneer je op consultatie komt en niet in een volle wachtzaal één uur moet wachten.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan op 3 manieren:
Via telefoon: bel rechtstreeks naar het afspraaknummer: 057 / 58 58 42
Door ons op thuis te bellen: 057 / 40 15 60
• Voor een dringende afspraak belt u naar 057/40.15.60. Als u écht dringend moet worden geholpen, dan regelen we dat.
• Een afspraak kost niets extra.
• Mocht het telefoonnummer 057/40.15.60 gestoord zijn, bel dan later terug of in het weekend / nacht het wachtdienstnummer: 057/30.01.49. Gebruik dit enkel als u anders geen verbinding krijgt, NIET omdat 057/40.15.60 bezet is! soms zijn we op huisbezoek en niet altijd bereikbaar met de G.S.M.

Ten gevolge van de nieuwe regelgeving ivm electronisch voorschrijving starten we elke consultatie met het inlezen van de identiteitskaart. Gelieve dus elke identiteitskaart bij het binnenkomen af te geven. Voor kinderen zonder pasport gelieve het blauwe ISI kaartje mee te nemen.

Raadpleging

Raadplegingsuren
Afwezigheidsperiodes
Afspraak annuleren
Tarieven
Wat moet u meebrengen?
Huisbezoeken
Urgenties
Hoe de praktijk bereiken?

Ons adres:

BLASSIUSSTRAAT 11 C
8972 KROMBEKE
Telefoon 057/401560

Dr. Dominique SELOSSE RIZIV 1-35212-06-004
Dr. Hilde VANDEMAELE RIZIV 1-09002-26-004


Raadplegingsuren


Afwezigheidsperiodes

De praktijk is gesloten van de Zaterdag middag tot de Maandag ochtend 8.00 uur
Wij worden vervangen door de arts van wacht.

Tijdens onze afwezigheid kan u bellen naar de wachtdienst op nr 057 / 300.149

Afspraak annuleren

Als u een afspraak hebt gemaakt en uw plannen veranderen, bel dan even op om die afspraak af te zeggen. Dan kan iemand anders nog van die tijd gebruik maken.
Annuleren kan alleen telefonisch.

Tarieven

Hoeveel betaalt u de dokter in 2020 en wat krijgt u terug van het ziekenfonds? Voor een raadpleging betaalt u 26,8 Euro waarvan u 20,8 Euro terugkrijgt van uw ziekenfonds.
Als u bij ons een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft dan krijgt u 22,8 Euro terug.
Mensen met een verhoogde tussenkomst ('Omnio') krijgen respectievelijk 25,8 Euro terug. De jaarlijkse bijdrage van 30 Euro voor uw GMD wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.
Raadplegingen na 18.00 uur kosten 30,8 Euro. Die 4 Euro extra worden volledig terugbetaald aan patiënten met een GMD.
Zie tarieven Ziekenfonds CM.BE

Wat moet u meebrengen?

• uw identiteitsbewijs-met-foto
• kleefbriefjes van uw ziekenfonds
• als u komt voor labo-onderzoek of gynecologisch onderzoek: altijd een kleefbriefje van uw ziekenfonds voorzien
• zie ook tarieven

Huisbezoeken

• U kan een huisbezoek alleen aanvragen op 057/40.15.60, niet via het afspraaksysteem.

• Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Vraag geen huisbezoek aan "voor het comfort". Dat vertraagt de dienstverlening aan de patiënten die echt op een huisbezoek zijn aangewezen.

• Als het niet om een oproep wegens medische urgentie gaat, krijgen raadplegingen voorrang. Daarom bent u met een raadpleging doorgaans sneller geholpen. Het is ook goedkoper. Want op raadpleging krijgt u een remgeldvermindering.

• Mocht het telefoonnummer 057/ 40.15.60 gestoord zijn, bel dan het nummer: 0475/273490 of 0476/407528. Gebruik dit enkel als u anders geen verbinding krijgt, NIET als 057/40.15.60 bezet is!

Urgenties

Bel ons voor een urgentie meteen op. Verlies geen tijd door eerst naar de praktijk te komen en aan te bellen, behalve tijdens de raadplegingsuren.
Ook 's nachts en in het weekend zorgen wij ervoor dat ofwel wij ofwel een wachtdokter zo snel mogelijk hulp kan bieden.